Telefoon:
0572-745621

Adres:
​De Weerd 4
8141 BT Heino

Login

Magic Login (#9)
Geef hier je e-mailadres in dat bij ons voor jouw account bekend is.
Stappen inloggen

- Geef je e-mailadres, dat bij ons bekend / geregistreerd is, in en klik op de knop.

- Je ontvangt nu een e-mail van ons.

- Open die e-mail én klik op de Login-knop in de e-mail.

- Voila, je bent ingelogd!

Contact

Mocht je vragen hebben én je kunt het antwoord daarop niet op de website vinden, stuur ons dan even een berichtje! We proberen deze altijd zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contactformulier

[magic_login]

Aanmelden als verkooppartner

Leuk dat je interesse in een samenwerking hebt! Vul het onderstaande formulier in om direct een account te openen.

Registreren

Een link om een nieuw wachtwoord in te stellen zal naar je e-mailadres worden verzonden.

Contact

Mocht je vragen hebben én je kunt het antwoord daarop niet op de website vinden, stuur ons dan even een berichtje! We proberen deze altijd zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contactformulier

Levertijd & verzendkosten

Op werkdagen vóór 22:00 uur besteld, de volgende dag verzonden
Als je in Nederland of België op werkdagen vóór 22:00 uur bestelt, verpakken & versturen we jouw bestelling in de meeste gevallen al op de volgende werkdag.

Mocht het verwerken / versturen van je bestelling om wat voor reden dan ook vertraging oplopen, dan brengen wij je hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Mocht je je pakket na een week nog niet hebben ontvangen, stuur ons graag een berichtje ([email protected]).


Bezorging
De bezorging van je bestelling wordt door GLS uitgevoerd. Deze past in de meeste gevallen niet door de brievenbus.

KARI'S proefpakket en/of KARI'S kadopakket worden echter verpakt in een mooie platte doos die perfect door de brievenbus past.

Dit pakket heeft de afmetingen: 38 cm lang, 26,5 cm breed en 3,2 cm hoog. Mocht de opening van jouw brievenbus kleiner zijn, dan is de kans natuurlijk groot dat de doos niet door de brievenbus past. In dat geval biedt de postbode hem aan bij je buren. Als dat niet lukt, wordt hij afgegeven bij een afhaalpunt in je buurt.


Levertijden
GLS bezorgt binnen Nederland van dinsdag tot en met zaterdag, meestal binnen 24 uur. Naar België meestal binnen 24-48 uur.


Verzendkosten
Verzendkosten (€6,75) zijn vanaf 30,- gratis.
Voor het proefpakket (€ 4,10(NL) / 9,30(BE)), nemen wij de kosten voor onze rekening!


Retourneren
De crackers zijn niet goed, niet lekker, allemaal kapot? Laat het ons weten, we sturen je een nieuwe toe. Retourneren hoeft in dat geval niet!

Privacy verklaring

Kari's Crackers, gevestigd aan de Weerd 4, 8141BT Heino, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kari’s Crackers, de Weerd 4, 8141BT Heino

T.: 0572-745621
[email protected]
www.kariscrackers.nl

Patrick Roozemond is de Functionaris Gegevensbescherming van Kari's Crackers. Hij is te bereiken via [email protected].

Privacy verklaring

Kari's Crackers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Kari's Crackers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Kari's Crackers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.
• Kari's Crackers volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij
onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
• Kari's Crackers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kari's Crackers neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kari's Crackers) tussen zit. Kari's Crackers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kari's Crackers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens, Personalia, Adres, Enzovoort: 10 jaar. Reden: u zo goed en
makkelijk mogelijk onze goederen kunnen leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kari's Crackers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kari's Crackers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kari's Crackers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kari's Crackers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kari's Crackers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Algemene voorwaarden

Welkom bij Kari´s Crackers!

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden.

Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons algemene mailadres is [email protected].

Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd, in dat geval zullen we je natuurlijk op de hoogte stellen.

1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de hierna volgende termen verstaan:
a. Kari´s Crackers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zoist B.V. gevestigd aan De Weerd 4, 8141 BT Heino, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68819919. Het BTW-nummer is NL857606025B01. Het telefoonnummer is 0572-745621;
b. consument: de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en Zoist B.V. hierna ook Kari´s Crackers genoemd;
d. website: de website kariscrackers.nl

2. Wie zijn we?

2.1 Kari´s Crackers is een initiatief van Zoist B.V. (“wij” of “ons”). 

2.2 Zoist B.V. handelt onder meer onder de handelsnaam Kari´s Crackers.

2.3 Kari´s Crackers kan ertoe besluiten een deel van, of alle, activiteiten die zij ontplooit over te dragen aan een nieuwe eigenaar. In dat geval kan Kari´s Crackers ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar. Kari´s Crackers kan er ook anderszins toe besluiten om en een deel van, of alle, rechten en vorderingen die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten aan een derde over te dragen. Voor zover voor een dergelijke overdracht van verplichtingen toestemming nodig zou zijn van jou, verleen je deze toestemming hierbij bij voorbaat. Als Kari´s Crackers daadwerkelijk overgaat tot overdracht van verplichtingen, ben je bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Je kan de overeenkomst niet ontbinden, wanneer (a) de overdracht verplichtingen plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren, of (b) Kari´s Crackers ten opzichte van jou aansprakelijk is voor de nakoming door de derde aan wie verplichtingen worden overgedragen.

2.4 Kari´s Crackers kan ertoe besluiten om de opgebouwde klant-, order- en overige databases en informatie over te dragen naar één of meer nieuwe juridische eigenaren. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar. Voor zover bij de overdracht verplichtingen ten opzichte van jou uit de overeenkomst worden overgedragen, is artikel 2.3 van toepassing.

2.5 Kari´s Crackers kan ertoe besluiten om in de toekomst de activiteiten onder een andere naam dan Kari´s Crackers te ontplooien. De rechten en voorwaarden die tot dan toe golden voor Kari´s Crackers blijven dan onverminderd van kracht, tenzij expliciet anders vermeld in de nieuwe Algemene Voorwaarden.

3. Wat doen we?
3.1 Kari´s Crackers wil het makkelijker maken om gezond en lekker te eten. Dat doen we onder meer door via onze online platforms (website, social media etc.) gezonde producten zoals crackers te verkopen en leveren aan consumenten en bedrijven (hierna: “klanten”).

4. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Kari´s Crackers en op iedere overeenkomst tussen jou en Kari´s Crackers.

4.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat je a. de gehele bestelprocedure via de website hebt doorlopen; of b. het aanbod en/of de offerte van Kari´s Crackers schriftelijk of via de e-mail hebt aanvaard.

5.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Kari´s Crackers je via de e-mail een bevestiging dat Kari´s Crackers de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het ordernummer en de overige gegevens van jouw bestelling opgenomen. Indien je het aanbod via elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Kari´s Crackers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 Door op 'bestelling plaatsen', 'bestelling versturen' of 'bestelling afronden' bij het afrekenen op de website te klikken ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

5.4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door jou onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kari´s Crackers het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5.5 Kari´s Crackers kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Kari´s Crackers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

6. Website
6.1 Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Normaal gesproken werkt onze website goed, maar er kunnen zich momenten voordoen dat (een deel van) de website niet werkzaam is. Wij hebben namelijk te maken met externe leveranciers (zoals beheerders, netwerkleveranciers, datacenters, telecommunicatieleveranciers) om ervoor te zorgen dat de website het goed doet. Kari´s Crackers is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de website.

6.3 Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die door ons worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruik maken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruikmaken van die diensten/actie ga je bij het plaatsen van je bestelling ook akkoord met de daarvoor op de website of in het andere kanaal vermelde aanvullende bepalingen en voorwaarden.

6.4 Wij werken ook samen met derde partijen die diensten, bijvoorbeeld acties aanbieden. In dat geval prevaleren onze aanvullende bepalingen en voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden altijd boven de door deze derde partijen voor hun diensten en acties gehanteerde voorwaarden.

6.5 De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. Ze zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.

6.6 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kari´s Crackers kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Kari´s Crackers afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

7. Bestellen
7.1 Je kunt zowel eenmalig Kari´s Crackers bestellen, als een proefpakket, als in abonnementsvorm per 1, 2, 4 of 8 weken.

7.2 Een bestelling wordt altijd in maximaal één doos verzonden.

7.3 Als je kiest voor een proefpakket of voor een eenmalige bestelling, wordt hier niet automatisch een abonnement aan verbonden.

7.4 Als je kiest voor een abonnement, gaat dat in op de dag van afsluiten ("startdatum"). Je kunt je abonnement vervolgens pauzeren op het moment dat je wil ("pauzedatum") en weer heractiveren op het moment dat je wil ("heractivatiedatum"). Je abonnement wordt na de door jou gekozen periode automatisch vernieuwd (dus na 1, 2, 4 of 8 weken) voor dezelfde periode, precies 7 dagen of een veelvoud van 7 dagen na de "startdatum" of de "heractivatiedatum" (hierna: "vernieuwdatum"), dus telkens op dezelfde dag van de week.

7.5 Je kunt je abonnement opzeggen tot één dag vóór de eerste vernieuwdatum. Als je bijvoorbeeld een abonnement dat iedere 4 weken levert hebt afgesloten op 5 januari 2021, dan is je eerste vernieuwdatum op 2 februari 2021. Je kunt dan je abonnement opzeggen tot en met 23:59 uur op 1 februari 2021. Na de eerste vernieuwdatum en na iedere vernieuwdatum daarna kun je je automatisch vernieuwde abonnement ook weer pauzeren op het moment dat je wil ("pauzedatum"), weer heractiveren op het moment dat je wil ("heractivatiedatum") en opzeggen op het moment dat je wil. 100% flexibel dus!

7.6 Je kunt de inhoud van je bestelling ook aanpassen tot één dag voor de vernieuwdatum.

7.7 We streven ernaar je bestelling altijd te verzenden op de weekdag van bestellen, of op de werkdag na de startdatum.

8. Herroepingsrecht
8.1 Als je als consument bestelt, heb je wettelijk herroepingsrecht en kan je voor ongeopende verpakkingen de overeenkomst voor een eenmalige bestelling gedurende een bedenktijd van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
.1. als je in eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
.2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
.3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

8.2 Tijdens de bedenktijd ben je verplicht om zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten en de verpakking.

8.3 Indien je als consument gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping op onze website of via een email naar [email protected].

8.4 Na inroeping van het herroepingsrecht, ontvang jij direct een ontvangstbevestiging van ons per e-mail en kun je de bezorgde producten aan Kari´s Crackers retourneren, in originele staat en verpakking.

8.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou en je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.6 Kari´s Crackers vergoedt alle van jou ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten die wij aan jou in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je Kari´s Crackers de herroeping hebt gemeld en wij het product retour hebben ontvangen of jij hebt aangetoond dat je het product teruggezonden hebt, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9. Betalen
9.1 Je kunt betalen met iDeal/automatische incasso, Paypal, creditcard en een aantal kleinere betaalmethoden voor België waaronder Belfius en Bancontact. Het is niet mogelijk om een terugkerende bestelling te betalen met Paypal.

9.2 Je betaalt per bestelling. In geval van een eenmalige bestelling betaal je enkel deze ene keer, voor deze ene bestelling. In geval van een abonnement wordt de betaling per bestelling automatisch afgeschreven per door jou opgegeven periode (van 1, 2, 4 of 8 weken). De eerste betaling wordt afgeschreven meteen na bevestiging van je bestelling.

9.3 Bij een abonnement worden je vervolgbetalingen telkens op, of een aantal dagen na, de vernieuwdatum van je abonnement afgeschreven. Helaas duurt een SEPA-incasso (herhaalbetaling) bij sommige banken 3-5 werkdagen, daarom kunnen we geen exacte datum van afschrijven noemen.

9.4 Als we het bedrag niet kunnen afschrijven, sturen we je per e-mail een herinnering. Als de betaling dan niet binnen 24 uur is ontvangen, sturen we je een betaallink. Schrijf betalingen nooit handmatig over naar onze rekening of die van onze betaalpartners.

10. Bezorgen
10.1 Als je op werkdagen vóór 22:00 uur bestelt, verpakken en versturen we jouw crackers de eerst volgende werkdag. In de meeste gevallen heb je de crackers binnen 1-2 dagen in huis.

10.2 Bestellingen met alleen één proefpakket verzenden we altijd per brievenbuspost. Voor overige producten, meer dan één proefpakket bestelt, of een combinatie van het eerdergenoemde, verzenden we je bestelling per pakketpost.

10.3 Het staat Kari´s Crackers vrij om een bestelling te weigeren of te annuleren.

10.4 Kari´s Crackers kan de mogelijkheid (gaan) bieden om via andere kanalen te bestellen, bijvoorbeeld via Facebook. In dat geval gelden ook de Algemene Voorwaarden.

10.5 Je bestelling wordt bezorgd op het door jou opgegeven adres. Dit bezorgadres kan afwijken van je huisadres.

10.6 Bestellingen worden alleen bezorgd in Nederland, België.

10.7 Zodra je bestelling definitief geplaatst is op de website, is het niet meer mogelijk om je bezorgadres voor die bestelling aan te passen of de inhoud van je bestelling te wijzigen.

10.8 Kari´s Crackers spant zich in om de geplaatste bestelling op het afgesproken bezorgmoment af te leveren. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval zal zo snel mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd dat de bestelling niet op het afgesproken bezorgmoment kan worden bezorgd. Je kan hier een bericht over ontvangen van Kari´s Crackers, of van onze vervoerders.

10.9 We hopen natuurlijk dat je je onze crackers heerlijk gaat vinden. Maar mocht dat nu niet zo zijn, dan mag je ongeopende & ongeschonden zakken en producten terugsturen naar ons. Als je contact opneemt met onze klantenservice ([email protected]) zullen wij je een retourlabel geven. Dan is verzending voor jou gratis. We kunnen eventuele verzendkosten die je maakt door het pakket te retourneren zonder gebruik te maken van ons retourlabel helaas niet vergoeden. Als je een briefje in de doos doet met je adresgegevens & mailadres (en het liefste ook het ordernummer, maar dat is geen vereiste), zorgen wij dat we de kosten voor de producten terugboeken op je rekening.

11. Account
11.1 Om te bestellen, wordt een profiel aangemaakt. We hebben daarvoor ten minste van je nodig: je naam, adres inclusief postcode, eventueel alternatief bezorgadres inclusief postcode, telefoonnummer en woonplaats. Door te bestellen geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je profiel en in het kader van de afrekening en bezorging van je producten.

11.2 Tijdens het afrekenen zal er een account voor je aangemaakt worden. Bij het aanmaken van een account wordt automatische een wachtwoord gegenereerd, een email met een link geeft je de mogelijkheid dit wachtwoord aan te passen, zodat je de volgende keer sneller kunt bestellen en zodat je kunt inloggen op je account op de website. Let op dat je dit wachtwoord niet deelt met anderen.

11.3 Om een bestelling te plaatsen, een account aan te kunnen maken en gebruik te maken van de diensten van Kari´s Crackers moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

11.4 Je staat er tegenover Kari´s Crackers voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen dien je voorafgaand aan je bestelling aan ons door te geven.

11.5 Het staat Kari´s Crackers te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

12. Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Kari´s Crackers en/of onze licentiegevers.

12.2 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt, met uitzondering van de mediakit die alleen gebruikt mag worden in combinatie met een vermelding van de copyrights.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Kari´s Crackers besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

13.2 De producten kunnen soms met een kleine marge afwijken van de opgegeven samenstelling, beschrijving en/of afbeelding. Kari´s Crackers kan indien nodig kleine wijzigingen aanbrengen aan de af te leveren crackers.

13.3 Indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik, is Kari´s Crackers daarvoor niet aansprakelijk.

13.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via [email protected] onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

13.5 Kari´s Crackers is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) van jou of derden veroorzaakt door (a) onze dienstverlening; of (b) door het gebruik maken van onze dienstverlening; of (c) door de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer sprake is van opzet of verwijtbare grove schuld van Kari´s Crackers en/of de tot haar bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.

13.6 Kari´s Crackers is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wij kunnen de overeenkomst dan ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.7 Kari´s Crackers heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

13.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Kari´s Crackers daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Kari´s Crackers kan geen rekening houden met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. Kari´s Crackers kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.

13.9 Deze clausule is alleen van toepassing indien je handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Je vrijwaart Kari´s Crackers voor welke claim dan ook van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening, indien wij daarvoor jegens jou niet aansprakelijk zijn.

14. Persoonsgegevens
14.1 Kari´s Crackers verwerkt de persoonsgegevens van jou conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

15. Algemeen
15.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

15.2 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

15.3 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij je ervoor kiest om, binnen een maand nadat Kari´s Crackers zich jegens jou op de algemene voorwaarden heeft beroepen, het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.4 In aanvulling op het voorgaande is het mogelijk om geschillen te laten beslissen via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Let op: Van 22 juli t/m 4 augustus zijn wij gesloten.
Bestel vóór 19 juli om je pakket op tijd te ontvangen.

Sociale bakker

Sociale bakker – 24 tot 32 uur

Bakker functie met sociale impact!
Ben jij een gepassioneerde bakker met liefde voor voeding en vakmanschap? Wil jij bijdragen aan het succes van Kari’s Crackers en deel uitmaken van ons enthousiaste team? Sluit je dan bij ons aan en help mee de lekkerste crackers te bakken die onze klanten blij maken.

Jouw belangrijkste taken
• Bakken (70%)
Jij bent medeverantwoordelijk voor het efficiënt vergroten van de bakvolumes.

• Inkoop en voorraadbeheer (20%)
Je werkt mee aan verschillende bijkomende taken, zoals magazijn- en voorraadbeheer, bestellingen plaatsen, kwaliteit monitoren.

• Begeleiding geven (10%)
Je begeleidt mensen bij het invullen van hun werkervaringsplek en ondersteunt ze wanneer dat nodig is.

Jouw belangrijkste eigenschappen
• Je houdt van aanpakken.
• Je houdt van efficiënt werken.
• Je kunt overzicht houden en hebt oog voor detail.
• Je vindt het leuk om samen te werken, ook met mensen die geen bakervaring hebben. Je kunt je goed inleven in de ander.
• Je hebt een positieve levenshouding.
• Je hebt een bakkersopleiding en ervaring met rotatieovens.

Dit krijg je van ons
• Je kunt volop impact maken in een sociale onderneming in Heino.
• Je krijgt de ruimte om te groeien in een dynamische organisatie.
• Je werkt in een team dat oprecht geïnteresseerd is in jouw ideeën.
• Je werkt 24 -32 uur van maandag tot en met vrijdag, ook afhankelijk van je wensen.
• Salaris is conform CAO.
• En natuurlijk: je krijgt een lunch met de lekkerste crackers van Nederland!

Over Kari’s Crackers
We zijn een ambachtelijke bakkerij waar we de lekkerste crackers van Nederland maken. Dit doen wij in een sociale omgeving waarin aandacht en zorg voor de mens centraal staat. We bieden werk(ervarings)plekken aan mensen die niet makkelijk aan regulier werk komen of die even vastzitten Bij ons gaat het erom dat iedereen mee kan doen, doet waar men goed in is, zorgt voor elkaar, vertrouwen krijgt en geeft, en bovenal lerend is in dit alles.

Onze liefde voor “de cracker” is erg groot! Dag in dag uit bakken wij met veel liefde en overgave de lekkerste crackers, al zeggen we het zelf. Maar de mens is bij ons toch echt het allerbelangrijkste. Wij nemen dan ook geen mensen aan om crackers te bakken, maar bakken crackers om mensen aan te nemen!

Zie je jezelf bij ons werken? Stuur ons jouw motivatiebrief en CV gericht aan Patrick – voor 02.08.2024 – naar [email protected]

All-round marketing stage

Creatieve marketing/ communicatie stage met sociale impact!

Ben jij een creatieveling die houdt van voeding, online communicatie én heb jij liefde voor de mens en maatschappij? Sluit je dan aan bij ons team en help Kari’s Crackers naar nog meer bekendheid. Je hebt geluk! Op dit moment bevinden we ons in een zeer leuke periode: de basis van het merk is gevestigd, onze online community groeit, en de crackers worden goed ontvangen.

Jouw belangrijkste taken
• Content maken (60%)
Je maakt creatieve foto’s en video’s voor onze online kanalen zoals Instagram, Pinterest en de website. Je schrijft blogs en bedenkt lekkere recepten voor onze crackers.

• Promoties en samenwerkingen (20%)
Je bedenkt leuke acties en samenwerkingen. Ook help je het marketingteam met de uitvoering hiervan.

• Kari’s Klubb (20%)
Je helpt met het uitbouwen van de Kari’s Klubb. Een online community voor iedereen die houdt van gezonde voeding.
• En heb je zelf een leuk idee? Daar staan we altijd voor open! (100%)

Jouw belangrijkste eigenschappen
• Je vindt het leuk om content te maken voor social media en hebt kennis van Instagram en andere social media platformen.
• Je hebt affiniteit met (gezond) eten.
• Je wilt met je creatieve skills de wereld een beetje mooier maken.
• Je kunt overweg met programma’s zoals Canva, Indesign en Photoshop.
• Je volgt een HBO-studie op het gebied vvan communicatie, marketing, design of multimedia.

Dit krijg je van ons
• Je kunt volop impact maken in een sociale onderneming in Heino.
• Je krijgt een fijne en gezellige werkplek waarbij de mens altijd op nummer 1 staat. We zijn bewust kleinschalig, hierdoor hebben wij alle tijd om je te begeleiden.
• Je krijgt ruimte om je eigen kwaliteiten te ontwikkelen.
• En natuurlijk: je krijgt een lunch met de lekkerste crackers van Nederland!

Over Kari’s Crackers
We zijn een ambachtelijke bakkerij waar we de lekkerste crackers van Nederland maken. Dit doen wij in een sociale omgeving waarin aandacht en zorg voor de mens centraal staat. We bieden werk(ervarings)plekken aan mensen die niet makkelijk aan regulier werk komen of die even vastzitten Bij ons gaat het erom dat iedereen mee kan doen, doet waar men goed in is, zorgt voor elkaar, vertrouwen krijgt en geeft, en bovenal lerend is in dit alles.

Onze liefde voor “de cracker” is erg groot! Dag in dag uit bakken wij met veel liefde en overgave de lekkerste crackers, al zeggen we het zelf. Maar de mens is bij ons toch echt het allerbelangrijkste. Wij nemen dan ook geen mensen aan om crackers te bakken, maar bakken crackers om mensen aan te nemen!

Wat ga je leren?
Geïnteresseerd in de stage? Stuur je motivatiebrief en CV gericht aan Roos naar [email protected]

Commerciële functie met sociale impact!

Commercieel medewerker binnendienst – Duitstalig – 20 uur

Ben jij een gedreven commercieel medewerker binnendienst met een passie voor voeding? Ben jij klantgericht en heb jij liefde voor mens en maatschappij? Sluit je dan aan bij ons verkoopteam en help Kari’s Crackers uitbreiden op de Duitse markt. Samen met Jeroen zorg jij voor een optimale bezetting van de binnendienst en ben jij vliegende keep voor diverse projecten.

Jouw belangrijkste taken
• Bestellingen groothandels (30%)
Je bent de contactpersoon voor de bestaande groothandels en B2B klanten, met name in Duitsland. Je zorgt voor de afwikkeling van de bestellingen, plant de orders met de bakkerij en zorgt voor de transport en bijbehorende documentatie en communicatie.

• Promoties (10%)
Je bent verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van de promotionele activiteiten die we samen met de groothandels organiseren. Zoals kortingsacties, advertenties, en beursdeelname.

• Documenten (10%)
Je zorgt ervoor dat alle documenten voor klanten up-to-date zijn, zoals productinformatie sheets met allergenen, packshots en hygiënecertificaten.

• Webshop (20%)
Je bent de directe contactpersoon voor al onze webshopklanten, met name voor de Duitstalige klanten. Je beantwoordt hun vragen, klachten en feedback, vooral per email. Je beantwoordt inkomende telefoontjes. Je bent/wordt een expert in crackers. Je kunt de unieke eigenschappen van onze crackers goed overbrengen.

• Projecten (25%)
We werken continu aan diverse projecten, vaak in teamverband. Dit omvat o.a. activiteiten zoals beursdeelname, het samenstellen van FAQ’s, nieuwe productontwikkeling, het opstellen van jaarplannen, en het creëren van nieuwe etiketten voor de Duitse markt. In jouw rol draag je suggesties aan voor het verbeteren van onze processen en verkoop, en krijg je de verantwoordelijkheid om deze verbeteringen in projectvorm te implementeren.

• Overleg (5%)
Je bent onderdeel van het verkoopteam.

Jouw belangrijkste eigenschappen
• Je legt makkelijk contact en bent commercieel ingesteld.
• Je spreekt en schrijft zowel Duits als Nederlands.
• Je kunt goed organiseren en plannen.
• Je wilt impact maken.
Dit krijg je van ons
• Je kunt volop impact maken in een sociale onderneming in Heino.
• Je krijgt de ruimte om te groeien in een dynamische organisatie.
• Je werkt in een team dat oprecht geïnteresseerd is in jouw ideeën.
• Je mag je werktijden in overleg flexibel indelen.
• Salaris is conform CAO.
• En natuurlijk: je krijgt een lunch met de lekkerste crackers van Nederland!

Over Kari’s Crackers
We zijn een ambachtelijke bakkerij waar we de lekkerste crackers van Nederland maken. Dit doen wij in een sociale omgeving waarin aandacht en zorg voor de mens centraal staat. We bieden werk(ervarings)plekken aan mensen die niet makkelijk aan regulier werk komen of die even vastzitten. Bij ons gaat het erom dat iedereen mee kan doen, doet waar men goed in is, zorgt voor elkaar, vertrouwen krijgt en geeft, en bovenal lerend is in dit alles.

Onze liefde voor “de cracker” is erg groot! Dag in dag uit bakken wij met veel liefde en overgave de lekkerste crackers, al zeggen we het zelf. Maar de mens is bij ons toch echt het allerbelangrijkste. Wij nemen dan ook geen mensen aan om crackers te bakken, maar bakken crackers om mensen aan te nemen!

Zie je jezelf bij ons werken? Leuk! Stuur je motivatiebrief en CV gericht aan Patrick – voor 02.08.2024 – naar [email protected]

Financiële professional met sociale impact!

Financiële professional met sociale impact!

Voor onze snelgroeiende sociale, biologische crackerbakkerij zoeken wij een financiële aanpakker die onze geldstroom en systemen wil ontwikkelen en managen.  Voor 32 uur per week. Je hebt een financiële achtergrond, ervaring met boekhouden in Exact, houdt van data, denkt in systemen en hebt ook oog voor detail. 

We zijn bovenal een sociale onderneming met 15 medewerkers die zich graag inzet voor een liefdevolle zaak, met name het bieden van leerwerkplekken voor 30 mensen die lange tijd buiten de boot van regulier werk vallen. Bij ons gaat het erom dat iedereen mee kan doen, doet waar hij goed in is, zorgt voor de ander, vertrouwen krijgt en geeft, en bovenal lerend is in dit alles. 

We groeien flink, ook in Duitsland, en zoeken een gedreven financiële professional die het een uitdaging vindt om in onze groei in goede financiële banen te leiden.

Jouw belangrijkste taken

1. Systemen ontwikkelen en managen (30%)

 • Ontwikkelen van financiële systemen (in Exact met Exact Productie) en beheren ervan. 
 • Optimaliseren van informatiestromen binnen de boekhouding, voorraadbeheer, verkoop en inkoop. Bruikbare analyses maken.
 • Systeem opzetten voor meten en rapporteren van onze sociale impact. 

2. Boekhouding en administratie (20%)

 • Voeren en beheren van de boekhouding.
 • Efficiënt inrichten en gedeeltelijk uitbesteden van administratieve taken.
 • Controleren en uitvoeren van betalingen.
 • Beheren van verzekeringen.

3. Begroting en financiering (30%)

 • Opstellen van begrotingen en investeringsplannen als onderdeel van het ondernemingsplan.
 • Contact onderhouden met sociale financiers, plannen presenteren en de beste financieringsopties afwegen en regelen.
 • Subsidies vinden en aanvragen, en samenwerken met andere sociale bedrijven en subsidieadviseurs.

4.  Strategie en management (20%)

 • Actieve deelname aan het MT en bijdragen aan strategische beslissingen.
 • Rapportage van KPI’s, budget voortgang, voorraad, etc
 • Sociale impact van Kari’s Crackers meetbaar maken

Jouw belangrijkste eigenschappen en vaardigheden

 • Ervaring met administratie en het opstellen/lezen van jaarrekeningen, bij voorkeur in Exact.
 • Vermogen om in systemen te denken, zowel in strategische lijnen als in detail.
 • Interesse in AI en ervaring met projectmanagement gebaseerd op KPI’s.
 • Affiniteit met persoonlijke ontwikkeling en een sociale missie.
 • Goede communicatieve vaardigheden en in staat om makkelijk verbinding te leggen met financiers en medewerkers.
 • Gedreven om het verschil te maken in een groeiende start-up (nou ja, start-up, we bestaan al zeven jaar ☺)

Dit krijg je van ons 

 • Salaris volgens de CAO
 • Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Werken in een dynamische en groeiende omgeving met een sociale missie.
 • En natuurlijk: je krijgt een lunch met de lekkerste crackers van Nederland!

Ben jij de financiële professional die wij zoeken en wil jij bijdragen aan de groei van Kari’s Crackers? Stuur dan je CV en motivatiebrief gericht aan Patrick naar [email protected]

Selecteer een Afleverpunt